کنکور

رو گردونه کلیک کن ، جایزه بگیر

بدین سان. واژهنامه آزاد. به این گونه. جستوجوی بدین سان در واژهنامههای دیگر نگارش معنی دیگر برای بدین سان · افزونه مرورگرها ثبت واژه نرم افزار موبایل تماس با ما درباره.
معنی واژهٔ سان در لغتنامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژهیاب. ... و این کلمه با ترکیبات بدان ، بدین ، بر، بر آن ، بر این . ... جمله صید این جهانیم ای پسر
آبادیس - معنی کلمه بدین سان. ... پیشنهاد کاربران درباره معنی بدین سان ... به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با ...
آبادیس - معنی سان = روش، طرز، گونه، نمط، رژه، مارش، مشق، قرین، مانند، مثل، رسم، قاعده، قانون، پاره، ... و این کلمه با ترکیبات بدان ، بدین ، بر، بر آن ، بر این. .... مثل، طور: به سان، برسان، چه سان، یک سان، دیگرسان، بدان سان، ازاین سان، جمله صید این جهانیم ...
معنی بدينسان تعریف کلمه بدينسان در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در فرهنگ لغت ... با گفتار ونوشتجات بديگري حمله کردن [عمومی], هجوم.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کنکور

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com