کنکور

29 آبان 1390 - تیمی از محققان دانشگاه ایر وین، آزمایشگاههای HRL و مؤسسه فناوری کالیفرنیا، موفق به ساخت سبکترین ماده جهان با جرم 0.9 میلیگرم بر سانتیمتر ...
22 مارس 2013 ... دانشمندان چینی می گویند سبک ترین ماده جهان را ساخته اند که می تواند نقش مهمی را در مبارزه با آلودگی زیست محیطی ایفا کند.
15 مه 2014 ... سبکترین ماده حال حاضر جهان که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه ژجیانگZhejiang University در چین ساخته شد به حدی سبک است که میتواند بر روی ...
هواژل، سبکترین ماده جامد شناخته شده در جهان است که چگالی سبکترین نمونه ساخته شده از آن، تنها سه برابر هواست. ویژگیهای منحصربهفرد این ماده آن را یکی از ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کنکور

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com